Aankondiging Studiedag 2024: Vooruitgang vanuit de GGZ-verpleegkunde

Studiedag 2024 & oproep tot bijdragen!

Vooruitgang vanuit de GGZ-verpleegkunde: Initiator en motor van optimalisatie en innovatie

Letie organiseert in samenwerking met het THINK³ simulation & innovation lab van de Universiteit Hasselt op dinsdag 22 oktober 2024 een studiedag met als thema ‘Vooruitgang vanuit de GGZ-verpleegkunde: Initiator en motor van optimalisatie en innovatie’.

Deze studiedag heeft als doel inzichten te delen en inspiratie te bieden met betrekking tot het thema kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. In de voormiddag worden GGZ-verpleegkundige invalshoeken onder de loep genomen als mogelijke inspiratiebronnen voor kwaliteitsverbetering, niet alleen binnen de GGZ maar ook daarbuiten. In de namiddag wordt ruimte gemaakt voor uitwisseling op basis van jullie bijdragen. Er is plaats voor wetenschappelijke inzichten en goede praktijkvoeringen in zorg, onderwijs en onderzoek. Op basis van jullie bijdragen kan een brede waaier aangeboden worden van initiatieven die leiden tot inzichten en ervaringen die relevant zijn voor de kwaliteit van zorg.

De studiedag richt zich naar verpleegkundigen, zorgverleners, leidinggevenden en iedereen die instaat en bijdraagt tot kwaliteitsvolle zorg in mobiele teams, psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van een algemeen ziekenhuis, forensische geestelijke gezondheidszorg, eerste lijnorganisaties en (zorg)instanties gericht op (geestelijke) gezondheidszorg.

De studiedag gaat door in Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, gebouw D.
Deelname voor Letie-leden is €75, voor niet Letie-leden €105 (inclusief 1 jr. lidmaatschap). Er is een korting voorzien voor sprekers (5 minuten pitch of presentatie).

We moedigen u aan om een bijdrage in te dienen voor de tweede Letie studiedag.

_ Call for abstracts

          Zet je in op specifieke GGZ-verpleegkundige thema’s zoals: positive risk taking, signaleringsplannen, vroegdetectie en preventie, patiëntveiligheid, patiëntenparticipatie, herstelgericht werken, waardengericht werken, naastenbetrokkenheid, … 

          Wens je dit te delen met andere professionals in een pitch presentatie of workshop van 15-20 minuten? Stuur je abstract in via deze weblink!

Inschrijven voor de studiedag zelf kan via deze weblink.